Foto: Maria Eddebo Persson /IKON

Program och texter

Det finns olika böner och bibeltexter som passar fint i en vigselgudstjänst. Även vigselordningen kan vara bra att använda sig av om man planerar eller vill förstå mer av vigseln.

Program - ordning för vigseln

Många brudpar väljer att göra ett programblad som delas ut till gästerna. Då kan det vara bra att läsa igenom nedanstående punkter som en hjälp på vägen.
Ordningen för vigsel i Svenska kyrkan brukar se ut ungefär så här:

Inledningsmusik

Gudstjänsten inleds ofta med orgelmusik eller annan instrumentalmusik. Därefter kan man ha solosång eller instrumentalmusik.

Psalm

Två eller ibland tre psalmer väljs till vigseln. I Den svenska psalmboken finns psalmerna indelade i olika ämnesområden. Vigselpsalmer eller psalmer som anknyter till årstiden är vanliga vid vigslar. Diskutera med prästen om era önskemål!

Inledningsord och bibelläsning

Prästen läser inledningsorden. Bibeltexterna kan läsas av någon av bröllopsgästerna.

Vigselakt

Här följer vigselakten som inleds med ”frågorna”, där paret säger ja till varandra. Sedan följer bön över ringarna, löftena och ringväxlingen innan denna del avslutas med tillkännagivandet där prästen förklarar paret man och hustru. Församlingen står upp under hela vigselakten.

Ev. psalm

Här kan en psalm sjungas, om så önskas.

Förbön

Förbönen kan ledas av prästen eller någon av gästerna. Det finns två förböner att välja på enligt kyrkohandboken, men det går också bra med en fritt formulerad bön.

Herrens bön

Här ber man bönen Vår Fader, ledd av prästen.

Välsignelsen

Psalm

Avslutningsmusik

Instrumentalmusik eller solosång kan föregå utgångsmusiken

Texter, löften och böner

De bibeltexter, löften och förböner som brukar ingå i en vigselgudstjänst hittar du här.

Bibelläsning

Texten ur Matteusevangeliet inleder bibelläsningar och kan läsas av prästen eller någon vän eller släkting till brudparet:
Jesus sade: Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. (Matt 19:4-6)

Därefter kan någon eller några av följande bibeltexter läsas av antingen prästen eller någon av gästerna:

 • Kärleken är stark som döden, dess längtan obetvinglig som dödsriket, dess glöd är som eldens glöd, en Herrens låga är den. De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, strömmar kan inte dränka den. (Höga Visan 8:6-7)

 • Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. (Ef 5:1-2)

 • Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. (Rom:9-10, 15)

 • Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. (Gal 6:2)

 • Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen.
  Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
  Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
  (1 Kor 13:4-7, 13)

Löftena

I kyrkoordningen finns två varianter. I den första läser prästen före brudgummen och bruden som sedan upprepar löftena i tur och ordning. I den andra läser brudparet själva sina löften. Brudparet kan också fritt formulera sina löften i samråd med prästen. Syftet med löftena är att ge uttryck åt brudparets vilja att älska varandra i nöd och lust så länge de lever.

Prästen förestavar löftet för brudgummen:
Jag, NN, tar dig, NN, nu till min hustru att dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt/så länge jag lever.

Prästen förestavar löftet för bruden:
Jag, NN, tar dig, NN, nu till min man att dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt/så länge jag lever.

Eller

Brudgummen säger:
NN. jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

Bruden säger:
NN. jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

Förbön

Det finns två förböner i Den svenska kyrkohandboken. Man kan välja en av dem eller be en fritt formulerad förbön för brudparet. Förbönen leds av prästen eller någon av gästerna.

Himmelske Fader,
Vi tackar dig för denna dag, för dess glädje och förhoppningar.
Vi ber dig för det äktenskap som NN och NN nu har ingått inför dig. Låt deras liv tillsammans präglas av tillit och respekt för varandras egenart. Hjälp dem att skapa ett öppet och varmt hem, där (deras barn får leva i trygghet och) deras vänner finner gemenskap.
När svårigheter möter, för dem då närmare dig och varandra.
Hjälp dem att förlåta varandra och låt dem dag för dag te emot glädje och kraft ur din hand.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Eller

Helige Herre, himmelske Fader, evige Gud, himmelens och jordens skapare,
du som, när du skapade allt, skapade människan till man och kvinna.
Du gav dem nåd att vara förvaltare över allt skapat efter din kärleks beslut.
O Gud, som har förenat man och kvinna och givit dem din välsignelse,
Se i nåd till dessa som står inför dig och begär att bli välsignade av dig.
Hjälp dem att leva i kärlek och frid, i ömsesidig trohet, gemenskap och aktning för varandra.
Inneslut dem i din nåd och kraft (och låt barnen för dem bli till glädje och hjälp)
Och giv dem efter detta livet en evig salighet.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.