Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Organisation och förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation med val vart fjärde år. Verksamheten styrs av förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.

Vid höstens kyrkoval 2017 utsåg vi ledamöter till kyrkofullmäktige, det gemensamma beslutsorganet i Bolleygds pastorat, för mandattiden 2018-2021. Vid valet deltog tre nomineringsgrupper och de 25 ordinarie platserna i kyrkofullmäktige har fördelats proportionellt mellan grupperna efter valresultatet.

Här presenteras presidierna för de olika organen:

Kyrkofullmäktige
Alf Lennqvist, ordförande Kyrkans Bästa (KB)
Gunilla Brandt, vice ordförande Kyrkans Bästa (KB)
Lisbeth Karlsson, 2:e vice ordförande Arbetsgruppen För Levande Församling (ALF)

Kyrkorådet
Sara Alfredsson, ordförande Kyrkans Väl (KV)
Hasse Haraldsson, vice ordförande Arbetsgruppen För Levande Församling (ALF)

Församlingsrådet i Bollebygd
Bente Johansson, ordförande Kyrkans Bästa (KB)

Församlingsrådet i Töllsjö
Björn Eriksson, ordförande Kyrkans Väl (KV)