Foto: Emma Berkman/Ikon

Organisation och förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation med val vart fjärde år. Verksamheten styrs av förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.

Vid höstens kyrkoval 2021 utsågs ledamöter till kyrkofullmäktige, det gemensamma beslutsorganet i Bollebygds pastorat, för mandattiden 2022–2025. Vid valet deltog tre nomineringsgrupper och de 25 ordinarie platserna i kyrkofullmäktige har fördelats utifrån valresultatets mandatfördelning mellan grupperna.

Här presenteras arbetsutskotten för de olika organen:

Kyrkofullmäktige
Gunnel Brandt, ordförande Öppen kyrka (ÖKA)
Lisbeth Karlsson, vice ordförande Öppen kyrka (ÖKA)
Björn Eriksson, 2:e vice ordförande Kyrkans väl (KV)

Kyrkorådet
Annika Malm, ordförande Öppen kyrka (ÖKA)
Catrin Eriksson, 1:e vice ordförande Kyrkans väl (KV)
Lisbeth Karlsson, 2:e vice ordförande Öppen kyrka (ÖKA)

Församlingsrådet i Bollebygd
Sven Hertzman, ordförande Öppen kyrka (ÖKA)
Bente Johansson, vice ordförande Öppen kyrka (ÖKA)

Församlingsrådet i Töllsjö
Elisabeth Gustavsson, ordförande Kyrkans Väl (KV)
Björn Eriksson, vice ordförande Kyrkans väl (KV)