Foto: Emma Berkman/Ikon

Organisation och förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation med val vart fjärde år. Verksamheten styrs av förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.

Vid höstens kyrkoval 2017 utsåg vi ledamöter till kyrkofullmäktige, det gemensamma beslutsorganet i Bolleygds pastorat, för mandattiden 2018-2021. Vid valet deltog tre nomineringsgrupper och de 25 ordinarie platserna i kyrkofullmäktige har fördelats proportionellt mellan grupperna efter valresultatet.

Här presenteras presidierna för de olika organen:

Kyrkofullmäktige
Gunnel Brandt, ordförande Kyrkans Bästa (KB)
Lisbeth Karlsson, vice ordförande Arbetsgruppen För Levande Församling (ALF)
Alf Lennqvist, 2:e vice ordförande Kyrkans Bästa (KB)

Kyrkorådet
Sara Alfredsson, ordförande Kyrkans Väl (KV)
Hasse Haraldsson, vice ordförande Arbetsgruppen För Levande Församling (ALF)

Församlingsrådet i Bollebygd
Sven Hertzman, ordförande Arbetsgruppen För Levande Församling (ALF)

Församlingsrådet i Töllsjö
Elisabeth Gustavsson, ordförande Kyrkans Väl (KV)