Foto: Kyrkbyrån

Om oss

Välkommen till Bollebygds pastorat – vår verksamhet, våra kyrkor och kyrkogårdar. Ta del av det vi är bra på och bidra med det du kan.

Kontakta oss

Vill du boka dop, vigsel, begravning eller göra en lokalbokning? Har du frågor om om aktiviteter eller söker någon särskild? Här finns kontaktuppgifter till pastoratets anställda medarbetare.

Kyrkor och mötesplatser

I Bollebygds pastorat finns två vackra kyrkor av olika karaktär – Bollebygds kyrka och Töllsjö kyrka. Olsfors kyrka togs ur bruk våren 2024.

Så styrs församlingen

Svenska kyrkan är en stor organisation med närmare 1 400 församlingar. Varje församling styrs lokalt, kyrkoherden och kyrkorådet ansvarar för verksamheten.

Kyrkogård

En begravning är ett tillfälle till avsked. Svenska kyrkan i Bollebygd ansvarar för begravningsverksamheten oavsett om den sker i kyrkan eller man väljer en borgerlig begravning. Detta ansvar innebär att Svenska kyrkan ska tillhandahålla gravplatser, utföra kremationer och gravsättningar och bekosta fastigheter och personal för att kunna tillgodose detta.

Två församlingar

Bollebygds pastorat består av Bollebygds och Töllsjös församlingar. I våra tre kyrkor, Bollebygds kyrka, Olsfors kyrka och Töllsjö kyrka, finns ett rikt gudstjänstliv och vi erbjuder en bred verksamhet för dig som barn, ung, mitt i livet eller livserfaren.