Foto: Ing-Marie Johansson

Om Olsfors kyrka

Genom frivilliga dagsverken och gåvor kunde Olsfors kyrka invigas 1916, på initiativ av lokalbefolkningen. När första stenen lades tre år tidigare hade man bett att ”Gud skulle vara med och föra kyrkobygget i hamn”. Och 1921, efter många kollekter, insamlingar och gåvor, kunde man överlämna en skuldfri kyrka till Bollebygds församling.

Kyrkan renoverades grundligt 1973. Bland annat kortades bänkarna något så att man fick sidogångar. Ett rum under läktaren tillkom också vid denna renovering.

Altartavlan

Altartavlan är målad av den i trakten så flitige kyrkomålaren John Hedaeus. Den föreställer Jesus i mitten flankerad av de fyra evangelisterna med sina respektive attribut. Från början var den målad i vattenfärg på papper men på 1930-talet genomförde konservatorn Torbjörn Engblad en omfärgning i olja på lamell.

Korfönstret

Fönstret med sin glasmålning symboliserar treenigheten, triangeln med det allseende ögat och lammet med solens strålar i bakgrunden.

Dopfunten

Kyrkans dopfunt är av trä och snidades av kyrkans förste kyrkvärd Johan Lundqvist. Dopskålen, som är i silver, bär inskriptionen ”Låten barnen komma till mig och fömenen dem det icke”.

Predikstolen

Även den femsidiga predikstolen är snidad av kyrkvärden Johan Lundqvist 1916.

Orgeln

Kyrkans orgel byggdes i Göteborg 1970 och har 13 stämmor.

Kyrkklockan

Kyrkan har en klocka som är gjuten 1916 och bär inskriptionen ”Gud bevare Sverige”.På motsatt sida står det ”I världen är vånda storm och strid, Guds kyrka skall stånda trygg därvid. Hit kalle och samle klockans ljud, I unge, I gamle söken Gud.”