”Stilla natt”

Nyhet Publicerad

Framförd av Bollebygds kyrkokör med Göran von Schedvin, bassolist.

”Stilla natt”

Tillblivelsen av världens kanske mest kända julsång, Stilla natt, är mytomspunnen. Julen 1818 i den lilla österrikiska byn Oberndorf hade problem uppstått med kyrkans orgel: möss hade gnagt sönder luftbälgen, och musiken till julottan såg ut att vara hotad. Stadens nya unga präst Joseph Mohr sökte upp vännen Franz Gruber i grannbyn, som förutom orgel även trakterade gitarr, och bad honom med kort varsel att komponera musik till en text han själv skrivit för att försöka rädda situationen. Sången blev färdig i tid, och framfördes på julottan i Oberndorf av Kyrkokören, ackompanjerad av Grubers gitarrspel. Den blev mycket uppskattad, och kom snart att spridas till grannbyarna. Under årens lopp spreds sången alltmer, så småningom till både Ryssland och Amerika. Upphovsmännen hade dock inte bevakat att deras namn följde sångens spridning, varför det kom att spekuleras i ifall sången var komponerad av självaste Haydn eller Mozart. När sången och dess popularitet nådde kungen Fredrik Vilhelm IV av Preussen, lät denne göra efterforskningar om dess verkliga ursprung, varpå Mohr och Gruber så småningom hittades och belönades med medalj för den nu världskända sången.

Även om sanningshalten i historien är tvivelaktig har den sannolikt bidragit till att öka melodins popularitet ytterligare. Sedan 1921 finns sången i vår svenska psalmbok.

Här en version för bassolist, trestämmig damkör, basar, tenorer och orgel. Arrangemanget är tänkt att illustrera nattens stillhet (orgelns liggande toner), änglarnas sång (kören) och fågelkvitter vid solens uppgång, alternativt kyrkmössen (orgelns drillar).

Göran von Schedvin är mångårig medlem i Bollebygds Kyrkokör, och har tillsammans med dem framfört Stilla natt i denna version på julottan i Bollebygd under närmare 20 års tid.

Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
skiner på barnet i stallets strå
och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född. 

Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
kring de vaktande herdars hjord,
rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till jorden är kommen,
eder är Frälsaren född. 

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född.