Söndagsskola för vuxna

Nyhet Publicerad Ändrad

Vore det roligt med kärnfulla miniföreläsningar, efterföljande samtal eller debattklubb? Tycker du det så prova Söndagsskola för vuxna, ett nytt koncept som lanserades i höstas. Direkt efter gudstjänsten inbjuds till kort kyrkkaffe.

Under kyrkkaffet växlas från gudstjänst till projektor m.m. Därefter miniföreläsning och efterföljande samtal, oftast i läktarrummet i Bollebygds kyrka.

Tidsomfattningen kan variera beroende på ämne och hålltiderna anges oftast i annonseringen. Vill du veta mer kontakta Anders Jernbratt.

Högmässa kl 11 i Bollebygds kyrka. Fika cirka kl 12.15

Miniföreläsning med samtal kl 12.30, slut ca kl 13.15.