Säg, känner du det underbara namnet

Nyhet Publicerad

Våga sjunga-kören sjunger quodlibet på psalm 47, 687 och 249, arrangerat av Torbjörn Widfeldt.

Säg, känner du det underbara namnet

Quodlibet på psalmerna 47, 687 & 249
Arrangemang: Torbjörn Widfeldt 

Att sjunga olika melodier samtidigt kan fungera ifall ackordföjden är densamma i de olika melodierna. Formet kallas ”Quodlibet” (från latinets quod libet, som det behagas) och har varit populärt ända sedan medeltiden. 

Här har tre psalmer kombinerats, där den första entrén görs av barytonstämman i psalm 47, ”Säg, känner du det underbara namnet”. Altarna ansluter sedan med Lennart Jernestrands bibelvisa ”Jag är med er alla dagar”, vilken är komponerad som en kanon. Som tredje insats sjunger sopranerna psalm 249 ”Blott en dag”. 

Säg, känner du det underbara namnet
som till frälsning Gud oss gav,
vars lov har sjungits ut i hela världen,
över varje land och hav?
Namnet framför andra namn är Jesus,
ej skönare på jorden fanns.
Ty intet annat namn kan giva frälsning,
intet annat namn än hans.
(Sv. Ps. 47)

Jag är med er alla dagar intill tidens ände
(Sv. Ps. 697) 

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.
(Sv. Ps. 249)​

Bild på Kyrkokören

Allenast i Gud söker min själ sin ro

Kyrkokören sjunger Gustaf Nordqvist. Sören Graversen och Eva Hell Widfeldt, solister.

Bild på en av medlemmarna i barnkören

En plats för mig

Barnkören sjunger ett stycke av Anita Bohl och Jerker Leijon.

Bild på deltagare i Kyrkokören

I himmelen

Kyrkokören sjunger Grieg. Anne Harris och Stefan Hjärstam, solister.

Bild på medlem i barnkören

Kunde jag måla himlen

Församlingens barnkör sjunger tvåstämmigt.

Bild på en medlem ur Våga sjunga-kören

Om himlen talar vi ibland

Församlingens Våga sjunga-kör sjunger.

Bild på två sångare från Våga sjunga-kören

Säg, känner du det underbara namnet

Våga sjunga-kören sjunger quodlibet på psalm 47, 687 och 249, arrangerat av Torbjörn Widfeldt.