Psalm 74: ”Du som gick före oss”

Nyhet Publicerad

Denna psalm för fastetiden framförs här av Eva Hell Widfeldt och Torbjörn Widfeldt.

Psalm 74: ”Du som gick före oss”

En av de tonalt mer avancerade melodierna i psalmboken är den till psalm 74 ”Du som gick före oss”. Den är komponerad av Sven-Erik Bäck, som ingick i det modernistiska tonsättarsällskapet ”Måndagsgruppen” under 1940-talet. Melodin till ”Du som gick före oss” innehåller skalans samtliga tolv toner, vilket gör den till en utmaning både att sjunga och att lyssna till (melodin klassas dock inte som en ”ren” tolvtonsserie, då vissa toner förekommer flera gånger). Harmoniken ”irrar” sig fram till ständigt nya tonarter, utan att hitta något tonalt centrum, vilket tillsammans med melodin effektivt målar innehållet i texten, som är skriven av prästen och teologen Olov Hartman.

1. Du som gick före oss längst in i ångesten,
hjälp oss att finna dig, Herre, i mörkret. 

2. Du som bar all vår skuld in i förlåtelsen,
du är vårt hjärtas fred, Jesus, för evigt. 

3. Du som med livets bröd går genom tid och rum,
giv oss för varje dag, Kristus, det brödet. 

4. Du som går före oss ut i en trasig värld,
sänd oss med fred och bröd, Herre, i världen.​