Psalm 700:1: ”Litanian”

Nyhet Publicerad

Litanian, eller kyrkans förbön, framförs av Eva Hell Widfeldt och Torbjörn Widfeldt.

Stilla veckan: ”Litanian” Kyrkans förbön Sv. Ps. 700:1

En gudstjänst i Svenska kyrkan innehåller normalt sett Kyrkans förbön, där man ber för sin församling och världen runt omkring. Förbönen kan sjungas, särskilt under fastetiden, då ”Litanian” (Sv. Ps. 700:1) av tradition används i de flesta kyrkor runt om i Sverige. Ordet ”litania” kommer från grekiskan och betyder bön, anropande på hjälp. Begreppet litania finns i flera kristna samfund och kännetecknas av att en förebedjare (ofta prästen) ber (sjungandes) en serie böner om förbarmande och hjälp ur nöd, mellan vilka församlingen sjungandes svarar med kortare sammanfattande formuleringar, t ex:

(Förebedjare): ”…för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden”

(Församling): ”Bevara oss, milde Herre Gud.”

Den svenska litanian 700:1 är trots sin ålderdomliga text fortfarande mycket omtyckt, gissningsvis till stor del p.g.a. den enkla, men mycket effektfulla och vackra tonsättningen i klassisk liturgisk stil.