Psalm 3: "Helig, helig, helig"

Nyhet Publicerad

Psalm 3 publiceras på Alla helgons dag 31 oktober 2020, med sångare ur församlingens vuxenkörer.

31 oktober: Alla helgons dag

Allhelgonahelgen förknippar vi i hög grad med besök på kyrkogården och tillsynen av gravar. Även om helgen som helhet inbjuder till stillhet är det vanligt att på förmiddagen på själva Alla helgons dag, som alltid infaller på en lördag, fira en festlig gudstjänst, där Psalm 3 ”Helig, helig, helig” ofta är ingångspsalm.

Text och musik stammar från den anglikanska kyrkan på 1800-talet

1. Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig!
När den nya dagen gryr vår lovsång till dig går.
Helig, helig, helig, nådefull och mäktig,
dig vi tillbedja, Gud och Fader vår. 

2. Helig, helig, helig, sjunga helgon alla,
sänka sina gyllne kronor för din härlighet.
Ned för dig keruber och serafer falla.
Du var och är och blir i evighet. 

3. Helig, helig, helig, hög och otillgänglig
är din glans den klara, som ej syndigt öga ser.
Evig är din nåd, din kärlek oförgänglig.
Allgod till stoftets barn du skådar ner. 

4. Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig!
Över himlar, jord och hav ditt herravälde når.
Helig, helig, helig, nådefull och mäktig,
dig vi tillbedja, Gud och Fader vår.​