Psalm 23: "Tack, gode Gud för allt som finns"

Nyhet Publicerad

Psalm 23 publicerades vid Tacksägelsedagen 11 oktober 2020.

11 oktober: Tacksägelsedagen

Tacksägelsedagen är en av de mellanstora högtidsdagarna på kyrkoåret. Temat är ”lovsång”, och enligt gammal tradition tackas då speciellt för årets skörd, ofta med medtagna frukter och grönsaker till gudstjänsten.

En vanligt förekommande psalm denna dag är Sv. Ps. 23 ”Tack, gode Gud för allt som finns” med text av Franciskus av Assisi, ”den helige Franciskus” (1181-1226) inspirerad av Psaltaren 104. Den svenska översättningen är av Olov Hartman (1906-1982), en av våra flitigaste psalmdiktare. Melodin är ursprungligen från en tysk koralbok på 1600-talet men är vanligt förekommande i de flesta kristna samfund runt om i världen, inte minst i England, där en av de stora symfoniska tonsättarna, Ralph Vaughan Williams (1872-1958), komponerade den pampiga orgelsats som används även i vår svenska koralbok till denna psalm. Psalmen ingår i den kända sketchen ”Mr Bean i kyrkan”.

1. Tack, gode Gud, för allt som finns.
Först broder Sol av alla ting.
Halleluja, halleluja.
Vår broder låter dagen gry,
ditt tecken är han i vår rymd.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja. 

5. Tack, gode Gud, för moder Jord.
Än bär hon oss och vad vi gjort.
Halleluja, halleluja.
Hon bringar träd och frukter fram
och blomstersmyckar alla land.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja. 

7. Må dag och natt, må liv och död
nu lova Gud i samma kör.
Halleluja, halleluja.
En enda sång i allt som finns,
min Gud, min Gud och alla ting.
Tack för alla dina under.
Halleluja, halleluja, halleluja.