Psalm 14: ”Högtlovat vare Jesu namn”

Nyhet Publicerad

Psalmen för annandag jul framförs av Eva Hell Widfeldt, sång och Torbjörn Widfeldt, sång och orgel.

Annandag Jul: Psalm 14 ”Högtlovat vare Jesu namn”

Annandag jul har ett tema som vid första anblick skiljer sig markant från krubbans idyll: ”martyrerna”, där en av texterna handlar om Stefanos, som blev stenad till döds för sin tro på Jesus. En annan martyr, som kommit att bli speciellt känd i Sverige, var Lucia från Syrakusa på Sicilien, som rönte ett liknande öde år 304.

En passande psalm för denna dag är psalm 14 ”Högtlovat vare Jesu namn”, som i någon mening sammanför julens tema (”du änglaskara, sjung, och bär den gyllne kronan fram till honom, alla kungars kung”) med annandagens (”martyrers trogna här, som gått en stig så tung”).

Texten är skriven av den engelske prästen Edward Perronet (1726-1792), översatt till svenska av missionären Erik Nyström (1842-1907). Melodin är skriven av organisten William Shrubsole (1760-1806), även han från England.

1.Högtlovat vare Jesu namn,
du änglaskara, sjung,
och bär den gyllne kronan fram
till honom, alla kungars kung. 

2. Och du, martyrers trogna här,
som gått en stig så tung,
dig skynda fram, din hyllning bär
att ära honom, kungars kung. 

3. Du Herrens folk, som löst han har
ur syndens boja tung,
träd fram med lovsång, ren och klar,
att prisa honom, kungars kung. 

4. Upp, varje folk och släkt och stam,
och Herrens ära sjung.
Vak upp, mitt hjärta, skynda fram
att hylla honom, kungars kung.