Psalm 135: ”Se vi går upp till Jerusalem”

Nyhet Publicerad

En psalm för fastetiden. Den framförs av Eva Hell Widfeldt, sång, och Torbjörn Widfeldt, sång och orgel.

Fastetiden: Psalm 135 ”Se, vi går upp till Jerusalem”

Denna klassiska fastepsalm sjungs av tradition på fastlagssöndagen, men används även ofta under övriga fastetiden. Den inledande textraden är ett citat från Jesu profetia till lärjungarna om sin förestående död och uppståndelse under den brant stigande vandringen från Jeriko till Jerusalem (en höjdskillnad på ca 1000 meter!). Texten är skriven av kyrkoherden och hovpredikanten Paul Nilsson (1866-1951), som kanske annars är mest känd för texten till ”Advent” tonsatt av Otto Olsson. Melodin tros ha danskt ursprung från 1600-talet.

1. Se, vi går upp till Jerusalem 
i heliga fastetider
att skåda hur Jesus Krist, Guds Son, 
i syndares ställe lider.
 
2. Se, vi går upp till Jerusalem. 
Vem går att med Herren vaka
och, såsom vår himmelske Fader vill, 
den smärtfyllda kalken smaka?
 
3. Se, vi går upp till Jerusalem, 
till Frälsarens kors och pina,
till Lammet, som offras för världens skuld, 
för dina synder och mina.
 
4. Se, vi går upp till Jerusalem, 
till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt att där han är, 
där skall vi med honom vara.
(Sv. Ps. 135)​​