Psalm 118: ”Fröjdas, vart sinne”

Nyhet Publicerad

Denna psalm för jultiden framförs av Eva Hell Widfeldt, sång och Torbjörn Widfeldt, sång och orgel.

Jultiden: Psalm 118 ”Fröjdas, vart sinne”

På julbönen i Bollebygds kyrka sjungs av tradition denna psalm. Texten är skriven av Nils Frykman (1842-1911), folkskollärare i Sunne, kompositör, predikant m.m. Likt predikanten Danjel i Wilhelm Mobergs ”Utvandrana” blev han varnad av biskopen för ”separatisktiska tendenser” och utvandrade till Minnesota, där han slog sig ner i Salem i närheten av Minneapolis. Musiken är komponerad av tonsättaren och kyrkomusikern Theodor Söderberg (1845-1922).

1. Fröjdas, vart sinne, julen är inne,
Frälsaren kommen är.
Se, huru ljusen brinna i husen,
prisande vännen kär. 

2. Natten förjagas, redan det dagas,
sällhetens sol uppgår.
Herden för hjorden mänska är vorden.
Nu är det jubelår. 

3. O vilken ära: Gud är oss nära,
Herren ibland oss bor.
Han till de ringa himlen vill bringa.
Säll den på honom tror! 

4. Gamla och unga, låtom oss sjunga:
Ära åt Herren Gud!
Vitt över jorden ljuder de orden,
änglarnas glädjebud.