Psalm 113: ”Det är en ros utsprungen”

Nyhet Publicerad

Denna psalm för jultiden framförs av Eva Hell Widfeldt, sång och Torbjörn Widfeldt, sång och orgel.

Jultiden: Psalm 113 "Det är en ros utsprungen"

Denna tyska julpsalm har rötter från medeltiden. Enligt sägnen hittade en munk i den tyska staden Trier en blommande ros i skogen på julafton, vilken han tog med sig till kyrkan och placerade i en vas bredvid jungfru Maria. Den svenska översättningen är från 1867 och gjord av författaren och översättaren Thekla Knös (1815-1880).

1. Det är en ros utsprungen av Davids rot och stam,
av fäderna besjungen, en ros i Juda land,
en blomma skär och blid,
mitt i den kalla vinter, i midnatts mörka tid. 

2. Om denna ros allena ljöd förr Jesajas ord,
att född av jungfrun rena han frälsa skall vår jord.
Av Herrens nåd och makt
oss detta under skedde som oss profeten sagt. 

3. Den späda rosen fina som doftar salighet
i mörkret skall den skina, besegra dunkelhet.
Sann Gud och mänska sann,
oss arma mänskor frälsa från synd och död han kan. 

4. O Jesus, dem som klagar i denna jämmerns dal
nu med din hjälp ledsaga till himlens högtidssal.
Ja, i din Faders hus
låt oss dig evigt lova i salighet och ljus.