Psalm 104: ”Gläd dig, du Kristi brud”

Nyhet Publicerad

Psalm 104 publiceras på första advent 2020. Den framförs av sångare ur Bollebygds barnkör, Våga sjunga-kören och Bollebygds kyrkokör, samt Bengt Danielsson på trumpet och piccolatrumpet.

Adventstiden: Psalm 104 ”Gläd dig, du Kristi brud”

Denna välkända och omtyckta adventspsalm stammar från 1500-talet. Texten kommer ursprungligen från Danmark och har ingått i svenska psalmboken sedan 1600-talet, där den nuvarande översättningen är gjord av Britt G. Hallqvist (1914-1997). Melodin är komponerad av den nederländska tonsättaren och hovkapellmästaren Jacob Regnart (ca 1540-1599).

Texten har sju verser, vilka av tradition sjungs växelvis mellan olika körer och församling. I denna inspelning medverkar Bollebygds barnkör, Våga sjunga-kören, Bollebygds kyrkokör, samt trumpetaren Bengt Danielsson, tills vardags trumpetare i Göteborgs Symfoniker. Inspelningen är gjord i multitrack med maximalt en till två personer åt gången.

1. Gläd dig, du Kristi brud,
och möt din Herre Gud.
Den stora dag du skådat
som oss profeter bådat.
Hosianna, pris och ära!
Vår konung är nu nära. 

2. En åsna honom bär
som fridens furste är.
Hans prakt är ganska ringa,
men döden kan han tvinga.
Hosianna, pris och ära!
Vår konung är nu nära. 

3. Saktmodig, mild och god
han ger de svaga mod.
Vill du till honom höra
skall han dig salig göra.
Hosianna, pris och ära!
Vår konung är nu nära. 

4. Låt hjärtat öppna sig,
bjud Kristus hem till dig.
I dag vill han dig gästa
och sitt förbund befästa.
Hosianna, pris och ära!
Vår konung är nu nära. 

5. Höj glädjerop till skyn
vid denna glada syn:
här kommer Sions förste,
bland konungar den störste.
Hosianna, pris och ära!
Vår konung är nu nära. 

6. Strö palmer på den stig
där Herren nalkas dig.
Lägg för hans fot din prydnad,
giv honom tro och lydnad.
Hosianna, pris och ära!
Vår konung är nu nära. 

7. De små på barnavis
skall sjunga Herrens pris,
och folkets hela skara
skall glad och frälsad svara:
Hosianna, pris och ära!
Vår konung är nu nära.