Psalm 103: "Bereden väg för Herran"

Nyhet Publicerad

Psalm 103 publicerades på första advent 2020, med sångare ur församlingens vuxenkörer och Bengt Danielsson, på trumpet och piccolatrumpet.

Adventstiden: psalm 103 ”Bereden väg för Herran”

På första söndagen i advent sjungs av tradition denna psalm som ingångspsalm i svenska kyrkor, där det just denna dag brukar vara som mest fullsatt i bänkarna. Med de senaste stränga restriktionerna för folksamlingar blir kontrasten mot detta år tydlig, och många saknar nog gemenskapen i denna traditionsrika psalmsång i år.

Texten är skriven av kyrkoherden och biskopen Frans Mikael Franzén (1772-1847), även ledamot av psalmbokskommittén samt Svenska akademiens ständiga sekreterare. Han finns representerad i psalmboken med tretton psalmtexter. Melodin är en svensk variant av en tysk folkmelodi från 1693.

Förhoppningsvis kan denna inspelning i viss mån förmedla hoppet och kraften i denna mäktiga psalm. Den är inspelad med 34 sångare från Bollebygds församlings vuxenkörer, orgel, samt trumpetaren Bengt Danielsson, tills vardags trumpetare i Göteborgs Symfoniker. Inspelningen är gjord i multitrack med maximalt en till två personer åt gången.

1. Bereden väg för Herran!
Berg, sjunken, djup, stån opp!
Han kommer, han som fjärran
var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste,
av Davids hus den störste.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn. 

2. Guds folk, för dig han träder,
en evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna,
nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn. 

3. Gör dina portar vida
för Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida
att nå din salighet.
Kring jordens länder alla
skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.