Postludium 8 augusti

Nyhet Publicerad

”O salighet, o gåtfullhet”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. På söndag 8 augusti är kyrkoårets tema ”Nådens gåvor”.

8 augusti: ”O salighet, o gåtfullhet” – koralförspel till Sv. Ps. 234

10 söndagen efter trefaldighet har temat ”Nådens gåvor”, där en av texterna berör Petrus fråga till Jesus om hur många gånger man ska förlåta sin broder vid upprepade oförrätter. Petrus perspektiv var huruvida han skulle sträcka sig så pass långt som till sju gånger. Jesus överraskar Petrus genom att multiplicera förlåtelseantalet med 77 (totalt 539 gånger), vilket säger något om Guds oändliga vilja att på nytt förlåta alla som ångrar sig (Matt. 18:18-22).

En psalm som berör ämnet är nr 234 ”O salighet, o gåtfullhet”, där Kristi törnekrona och korset nämns som tecken på att Gud friköpt mänskligheten från skuld genom att offra sin son. Texten är skriven av pingstpredikanten Sven Lidman (1882-1960). Melodin är komponerad av den svensk-amerikanska kyrkomusikern Beatrice Johnson (1893-1962).

Här en bearbetning för orgel, där koralmelodin spelas på första manualens fylliga Gedakt 8', ackompanjerad av andra manualens svaga Rörflöjt 8' och Koppelflöjt 4' med tremulant och stängda svällarluckor, samt de mjuka Gedaktbas 8' och Subbas 16' i pedalen.