Postludium 7 mars

Nyhet Publicerad

”Godhet har makt över ondskan”. Torbjörn Widfeldt och Eva Hell Widfeldt framför veckans postludium. Den 7 mars är kyrkoårets tema ”Kampen mot ondskan”.

7 mars: 3 söndagen i fastan: ”Kampen mot ondskan”

På tredje söndagen i fastan är temat ”Kampen mot ondskan”. Enligt gamla testamentet skulle mänsklig ondska bemötas med vedergällning, ”öga för öga, tand för tand”, en princip som många även idag har som rättesnöre. Jesus predikade ett budskap som gick stick i stäv mot denna princip: ”Älska era fiender och be för dem som förföljer er” (Matt. 5:44). Ett exempel på barmhärtighet och omsorg om en medmänniska man varken gillar eller vill ha något med att göra ges i den kända liknelsen om den barmhärtige samariern (Luk. 10:25).

En som kan sägas kämpat mot ondskan med godhet är Desmond Tutu (f. 1931), tidigare ärkebiskop i Kapstaden och ledare för Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika. Vid ANC:s maktövertagande i Sydafrika 1994 ropades det på hämnd för apartheidtidens många övergrepp, något som Tutu starkt motsatte sig och istället förespråkade försoning genom förlåtelse. Han skrev senare bl. a. ”Afrikansk bönbok” och ”Förlåtelse : den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld”. I bönboken står bland annat följande rader:

Det goda är starkare än det onda
Kärleken är starkare än hatet
Ljuset är starkare än mörkret
Livet är starkare än döden
Segern är vår genom honom som älskar oss.

Denna text bearbetades till en sång av den skotske prästen och psalmförfattaren John L. Bell (f. 1949). Den är översatt till svenska av tonsättaren och prästen Leif Nahnfeldt (f. 1962), och finns i Verbums tillägg till Svenska psalmboken som nr 782 (i Bells tonsättning).

Här en tonsättning för trestämmig blandad kör och piano i romantisk- impressionistisk-minimalistisk stil.