Postludium 7 juni

Nyhet Publicerad Ändrad

”Helige Fader”. Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Söndagens tema är ”Gud - Fader, Son och Ande".

7 juni: Heliga Trefaldighets dag

Den Heliga Trefaldighets dag har som tema ”Gud – Fader, Son och Ande”. En vanlig treenighetspsalm är psalm 20 ”Helige Fader”, vars tre verser besjunger Guds tre olika uppenbarelser i tur och ordning. Texten skrevs av den något mindre kända Jakob Timoteus Jacobsson (1840-1912) som var köpman till yrket, men också verkade som predikant i Stockholm och utomlands. Melodin lånade han från en desto mer känd psalmtonsättare – Johan Crüger (1598-1662), som räknas som en av de viktigaste koralskaparna på 1600-talet. Denna sångbara melodi används till ytterligare fyra psalmer i vår svenska psalmbok (92, 93, 293 & 307). Här en bearbetning för tre orgelstämmor, där koralmelodin under den första halvan spelas av tenorstämman (Sonen) ackompanjerad av en figurerad överstämma i höger hand (Anden) och en marschartad basstämma i pedalen (Fadern). I andra halvan tar pedalstämman över melodin, nu registrerad med orgelns kraftfulla fagottstämma och mixtur för manualens båda stämmor.

1. Helige Fader, kom och var oss nära,
låt oss förnimma kraften av din lära.
Du som kan giva mer än vi begära,
hör oss, o Fader.

2. Jesus, var när oss, du som dog för alla.
Giv oss din frälsning, hör, vi dig åkalla.
Led oss och bär oss, att vi ej må falla.
Du är vår starkhet. 

3. Helige Ande, som i sanning leder,
himmelska duva, sänk i dag dig neder,
helga, välsigna varje själ som beder.
Amen, ja amen.​