Postludium 6 januari

Nyhet Publicerad

”Nu segrar alla trognas hopp”. Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Temat på trettondedag jul är ”Guds härlighet i Kristus”.

6 januari: ”Nu segrar alla trognas hopp” – koralbearbetning på psalm 132

På trettondedag jul brukar man särskilt uppmärksamma de vise männens besök hos Jesusbarnet, samt den starkt lysande stjärnan som ledde dem till Betlehem.

En vanlig psalm på denna dag är Sv. Ps. 132 ”Nu segrar alla trognas hopp” som talar om ”en salig morgonstjärna” som ”stannar över Herrens hus”, där ”den dolde Guden bland oss bor”, vars härlighet vi nu får skåda.

Texten är ursprungligen skriven 1811 av den småländske kyrkoherden Samuel Johan Hedborn (1783-1849), och reviderad till sin nuvarande form åtta år senare av Sveriges flitigaste psalmtextförfattare Johan Olof Wallin (1779-1839). Den pampiga koralmelodin är komponerad 1599 av den tyske prästen, teologen och tonsättaren Philipp Niccolai (1556-1608), som också skrivit ”Wachet auf” (Sv. Ps. 632/317). Melodin till psalm 132 används även till den för julottan klassiska psalmen ”Var hälsad, sköna morgonstund” (Sv. Ps. 119), till vilken man ofta använder en ”utslätad” variant från 1800-talet med lika notvärden på (nästan) alla toner.

Denna bearbetning i barockstil utgår dock från Niccolais ursprungliga, rytmiserade variant. Den första delen består av ett bicinium, en sats med endast två stämmor spelade på orgelns huvudmanual, där den ljusa och kraftfulla Mixturen skulle kunna sägas illustrera stjärnans starka sken. I den andra delen gör pedalstämman entré med koralmelodins inledande energiska treklangsmotiv, registrerad med den kraftfulla Fagott 16', och sedan imiterad i först vänster, sedan höger hand. Detta kompletteras strax med en fjärde stämma till en fullödig koralsats, varpå en intensifiering påbörjas i harmonik och tempo med tät dialog mellan manual och pedal fram till huvudmotivets slutliga presentation högt i sopranstämman, ackompanjerat av glädjefyllda, hoppande åttondelsrörelser fram till slutkadensen till huvudtonarten C-dur.

1. Nu segrar alla trognas hopp:
vid änglars lovsång rinner opp
en salig morgonstjärna.
Den stannar över Herrens hus,
och folken skola i dess ljus
församla sig så gärna.
Stort ljus,
klart ljus
nedergjutes,
natten slutes,
dagen börjas
att kring hela världen spörjas.

2. I nåd och sanning bland oss bor
den dolde Guden, mild och stor,
en Frälsare för alla.
Vi skåda nu hans härlighet
som ende Sonens härlighet
och till hans fötter falla.
Hav tröst,
mitt bröst:
gläds att Ordet
kött är vordet,
Gud förklarad
och hans kärlek uppenbarad.
(Sv. Ps. 132 vers 1 & 2)