Postludium 6 december

Nyhet Publicerad

”När vintermörkret kring oss står”. Våga sjunga-kören framför veckans postludium. Söndagens tema är ”Guds rike är nära”.

6 december: ”När vintermörkret kring oss står” – sång för trestämmig kör och piano

På andra söndagen i advent är temat ”Guds rike är nära”. En av psalmbokens kanske mindre vanliga adventspsalmer är nr 421 ”När vintermörkret kring oss står”. Texten talar om hur det nya kyrkoåret gryr när årstiden är som mörkast ”med nåd och tröst från världens ljus”. Den är skriven av prästen och författaren Edvard Evers (1853-1919), som skrivit texten till ytterligare tre psalmer i psalmboken (bl. a. nr 369 ”Med pelarstoder tolv”). Hans mest kända text torde vara ”Jul, jul, strålande jul”.

Här en tonsättning för trestämmig blandad kör (sopran, alt och baryton) i långsamt tempo, där körsatsen inramas av för-, mellan- och efterspel i pianostämman. Sopranstämmans melodi inleds med en stegvis uppåtgående rörelse som för varje strof når en ton högre, vilket kanske skulle kunna symbolisera den hoppfulla förväntan texten andas, om "ärans konung" som ska komma och ställa allt till rätta.

När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår
med nåd och tröst från världens ljus,
från konungen av Davids hus. 

I dag densamme som i går,
han bryter bojor, helar sår.
Mot själens armod, folkens nöd
han bjuder världen livets bröd. 

Guds folk, inför din konung träd,
med helga offer honom gläd;
ditt liv åt ärans konung vig:
sin salighet han bjuder dig.
(Edvard Evers; Sv. Ps. 421)