Postludium 3 januari

Nyhet Publicerad Ändrad

”Så skön en väg ej finns på jord”. Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Söndagens tema är ”Guds hus”.

3 januari: ”Så skön en väg ej finns på jord”- Koralbearbetning på Sv. Ps. 401

Mellan nyår och Trettondedagen infaller (de flesta år) Söndagen efter nyår med temat ”Guds hus”.

En passande psalm till denna dag är Sv. Ps. 401 ”Så skön en väg ej finns på jord” som uttrycker tacksamhet över glädjen att få samlas i kyrkan i gemenskap och glädje, något som många av oss längtar extra mycket efter just nu, och som vi hoppas snart ska kunna bli möjligt igen.

Den vackra, innerliga koralmelodin med tillhörande fyrstämmig orgelsats är komponerad av organisten och tonsättaren David Wikander (1884-1955).

Här ett koralförspel i romantisk stil, där tonalitetens vandring från huvudtonarten Ess-dur till parallelltonarten c-moll skulle kunna sägas illustrera sorgen över ”strid och mörka stunder”, och, via en harmonisk och dynamisk stegring, återkomsten till huvudtonarten den hoppfulla längtan vi har efter ”fadershuset”.