Postludium 4 oktober

Nyhet Publicerad Ändrad

"Mitt i mörka natten". Bollebygds barnkör sjunger veckans postludium. Söndagens tema är "Änglarna".

4 oktober: ”Mitt i mörka natten”

Nu på söndag 4 oktober firar vi Den helige Mikaels dag med temat ”Änglarna”. En av årets texter handlar om Jakob, som tvingats fly från i sitt hem av rädsla för hämnd av sin äldre bror Esau, från vilken han lurat till sig förstfödslorätten av sin far Isak. Ensam i ödemarken lägger han sig att sova med en sten till kudde. Under natten får han i en dröm se en syn: en stege rest mot himlen med änglar gåendes uppåt och neråt, varpå han möter Gud själv, som lovar att beskydda honom vart han går (1 Moseboken 28:10).

En av våra flitigaste psalmförfattare Anders Frostenson (1906-2006) har gjort en sångtext för barnkör inspirerad av denna bibeltext. Sången tonsattes ursprungligen av Carl-Bertil Agnestig till barnkörssamlingen ”Diskanten 1”.

Här en ny tonsättning för tvåstämmig barnkör, där upp- och nedåtgående skalor används för att illustrera änglarnas rörelser på stegen. För att fånga drömtillståndet används skalor med enbart hela tonsteg, till skillnad från normala dur- eller mollskalor, vilka innehåller både hela och halva tonsteg som hjälper örat att orientera sig i tonarten. Just frånvaron av tonalt centrum är något som starkt karaktäriserar heltonskalan, framkallandes en illusion av sällsamhet och viktlöshet. Den var ett populärt stildrag hos franska impressionister som Claude Debussy (1862-1918).

För sången svarar den tre flickor starka Bollebygds Barnkör, vilka sjungit in sina stämmor en åt gången. Ackompanjemanget utförs av virtuella instrument.

Mitt i mörka natten Jakob ser en syn,
ser en stege resas ända upp till skyn.

Änglar går på stegen lätt och utan ljud.
Jakob ser framför sig sina fäders Gud.

Han av Gud välsignas. Han Guds löfte får:
"Jag är med och skyddar dig var helst du går." 

När vi sover vakar änglar kring vårt hus.
Och ibland i drömmen ser vi himlens ljus.