Postludium 4 juli

Nyhet Publicerad

”Sinfonia di Chiesa”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Seglora kyrka. På söndag 4 juli är kyrkoårets tema ”Sänd mig”.

4 juli, Apostladagen: ”Sinfonia di Chesia” D-dur av J. H. Roman

På Apostladagen handlar texterna bl. a. om hur Jesus kallar sina lärjungar, och sedermera sänder ut dem som apostlar.

Johan Helmich Roman var trots det tyskklingande namnet svensk. Han blev redan som barn musikaliskt skolad av sin far som var medlem av Hovkapellet, där Johan Helmich själv som 16-åring fick anställning som violinist och oboist. Arbetsgivaren insåg snart att Roman var en talang värd att satsa på, och bekostade ett flertal studieresor bl. a. till London, där han fick spela under ledning av självaste Georg Friedrich Händel, ett möte som i hög grad inspirerade den unge svensken. Förutom att vara en skicklig musiker, visade han också fallenhet och intresse för komposition, vilket han parallellt studerade för auktoriteter på området. Hans inflytande över svenskt musikliv kom efter hand att bli så stort att han sedermera fick epitetet ”den svenska musikens fader”.

Romans mest kända verk torde vara ”Drottningholmsmusiken”. Föreliggande Sinfonia i D-dur kommer från den profana kantaten ”Cantata in einer Taffel-Musik”, och är i original instrumenterad för stråkar, oboer och fagott. Stockholmorganisten och musikvetaren Patrik Vretblad gjorde i början av 1900-talet en transkription för orgel, vilken sedermera spelades på vigseln mellan Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath i Storkyrkan 1976. I versionen på denna inspelning har det snabbare fugatopartiet efter det inledande Gravet utelämnats, varför ett egenkomponerat slut lagts till för en avslutande kadens till tonikan D-dur (i originalet slutar båda repriserna på dominanten A-dur, överledandes till fugatot)

Den lantligt belägna lilla byn Seglora hyser en oväntat stor och pampig, nästan katedralsliknande kyrka, bokstavligen belägen mitt ute på en åker. Den inrymmer bland annat en 3-manualig orgel byggd av Hammarbergs orgelbyggeri 1960 med inte mindre än 28 stämmor. Den betydligt mindre föregående träkyrkan köptes 1918 av friluftsmuseet Skansen i Stockholm, där den kommit att bli en av de största attraktionerna.