Postludium 31 oktober

Nyhet Publicerad

”Vi lovar dig, o store Gud”. Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Temat på Alla helgons dag är ”Helgonen”.

31 oktober, Alla helgons dag: ”Vi lovar dig, o store Gud” – Koralbearbetning på Sv. Ps. 55

Allhelgonahelgen förknippar vi i hög grad med besök på kyrkogården och tillsynen av gravar. Även om helgen som helhet inbjuder till stillhet är det vanligt att man på förmiddagen på själva Alla helgons dag, som alltid infaller på en lördag, firar en festlig gudstjänst. Psalm 3 ”Helig, helig, helig” ofta är ingångspsalm.

En något mindre vanlig psalm på samma tema är nr 55 ”Vi lovar dig, o store Gud”, som har en ton av högstämt allvar kombinerat med lovsång. Den kraftfulla melodin härstammar ända från 1300-talet och går i frygisk kyrkotonart, som karaktäriseras av att andra skaltonen ligger endast en halv ton ovanför den första, vilket skapar en tonal atmosfär av allvar och mystik.

Här en orgelbearbetning som inleds av en kortare introduktion med andra manualens samtliga stämmor, varefter melodins första motiv presenteras på huvudmanualen med fullt verk, först enstämmigt, strax påfyllandes med en andra, tredje och fjärde stämma. De förbereder med en intensifierande kromatisk stegring för pedalen, som spelar hela koralmelodin i långsamma notvärden registrerat med den kraftfulla fagott 16’, som trots det låga registret klingar ut i relief över manualens glansfulla mixtur.

Att spela melodin i pedalstämman var något som den tyske organisten och kompositören Heinrich Scheidemann (ca 1595 – 1663) gärna sysslade med. Norra Tyskland, där han verkade, räknas som orgelbyggarkonstens mest progressiva områden vid denna tid, där en utveckling jämfört med tidigare traditioner var just det utökade antalet pedalstämmor.

Denna bearbetning har hämtat inspiration från både Scheidemann och hans efterföljare J. S. Bach, och har mot slutet dubbla pedalstämmor, vilket skapar en närapå tordönsaktig klang, väl passande för att illustrera psalmens text:

1. Vi lovar dig, o store Gud.
Med makt och ära går ditt bud,
ditt helga ord, kring himlar och kring jord.
Helig, helig, helig är Herren Gud. 

2. Din kyrka glädes i ditt skygd,
hon på ett hälleberg är byggd:
till domens stund hon vilar på sin grund.
Helig, helig, helig är Herren Gud. 

3. Allt folk skall samlas i dess famn
och böja knä i Jesu namn
och lova Gud med kristna tungors ljud.
Helig, helig, helig är Herren Gud. 

4. Allt folk omkring din tron en gång
skall sjunga segerns höga sång,
där kerubim besvarar serafim:
Helig, helig, helig är Herren Gud.​

Fem ansikten mot en mörk bakgrund.

Postludium 22 augusti

”Vila i mig”. Bollebygds Ungdomskör framför veckans postludium, ackompanjerade av Torbjörn Widfeldt. På söndag 22 augusti är kyrkoårets tema ”Friheten i Kristus”.

Toppen av ett kyrktorn tittar fram över trädtopparna invid ett fält.

Postludium 15 augusti

”Adagio”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. På söndag 15 augusti är kyrkoårets tema ”Tro och liv”.

Händer som spelar på en orgelmanual.

Postludium 8 augusti

”O salighet, o gåtfullhet”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. På söndag 8 augusti är kyrkoårets tema ”Nådens gåvor”.

En bäck med grönska omkring.

Postludium 1 augusti

”Höga Gärdet”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Seglora kyrka. På söndag 1 augusti är kyrkoårets tema ”Goda förvaltare”.

Vi över en skog invid en sjö med små gröna öar.

Postludium 25 juli

”Visa från Utanmyra”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. På söndag 25 juli är kyrkoårets tema ”Andlig klarsyn”.

Målning av ett högt berg klätt i ljus.

Postludium 18 juli

”Sorlet har dött”. Eva Hell Widfeldt och Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium. På söndag 18 juli är kyrkoårets tema ”Jesus förhärligad”.