Postludium 31 maj

Nyhet Publicerad Ändrad

”Blås på mig, skaparvind”. Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Söndagens tema är ”Den heliga Ande".

Här ser du veckans postludium direkt via Youtube.

31 maj: Blås på mig, skaparvind

En av flera fina psalmer för pingsttiden är nr. 368 ”Blås på mig, skaparvind”. Originaltexten är skriven av prästen och universitetsläraren Edwin Hatch (1835-1889) verksam i Oxford, med svensk översättning av Anders Frostenson. Den typiskt engelska psalmmelodin härstammar redan från 1770, men har ingen angiven kompositör. Temat liknar melodin till ”O Gud, vår hjälp i gångna år” (psalm 195) av William Croft (1678-1727), vilken av vissa anses ligga till grund för det inledande motivet i Bachs storslagna trippelfuga i Ess-dur. Här en tvådelad koralbearbetning för ”fullt verk” (orgelns samtliga stämmor) med lånade musikaliska idéer från nämnda Bachfuga, samt från ”Sinfonia di Chiesa” av den svenska tonsättaren Johan Helmich Roman (1694-1758)

Breathe on me, Breath of God,
fill me with life anew,
that I may love the way you love,
and do what you would do.

(Originaltexten av Edwin Hatch)