Postludium 31 januari

Nyhet Publicerad

”Lämna dig helt åt Jesus”. Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. På söndag 31 januari är kyrkoårets tema ”Nåd och tjänst”.

31 januari: ”Lämna dig helt åt Jesus” – Koralbearbetning på Sv. Ps. 224

Kommande söndag kallas ”Septuagesima”, vilket betyder (cirka) 70 dagar (före påsk). Temat är ”Nåd och tjänst”. I en av texterna berättar Jesus en liknelse om en jordägare som behövde arbetare till sin vingård. På morgonen gick denne ut och hittade ett antal personer villiga att åta sig uppdraget, och de kom överens om en denar i dagslön. Dock behövdes fler, så efter några timmar gick han ut igen och hittade nu ytterligare arbetare. Detta upprepades ytterligare tre gånger, sista gången endast en timme före arbetsdagens slut (”i elfte timmen”). Vid avlöningen betalade han förvånande nog samma dagslön till samtliga arbetare, något som renderade protester från de som arbetat längst, vilka ansåg sig värda mångdubbelt mer än de som endast arbetat en timme. Troligen är vingården här en bild för himmelriket, och jordägaren Gud själv. Detta är en av flera liknelser där Jesus pekar på att Gud är till synes överdrivet generös mot de som kommer sent till Guds rike.

För några veckor sedan handlade en av texterna om en samarisk kvinna som i vuxen ålder upptäckte Jesus och kom till tro. En annan som fick sitt liv förändrat var tullindrivaren Sackaios, som fick oväntat besök av Jesus. Förmodligen var båda tyngda av negativ självbild och skam, som byttes till glädje och tro efter mötet med Jesus.   

En psalm som berör detta ämne är nr 224 ”Lämna dig helt åt Jesus”. Text och musik är skriven av tonsättaren och predikanten Joël Blomqvist (1840–1930). Han har även skrivit psalmerna ”Jesus, min Herre” (280) och texten till ”O, hur saligt att få vandra (300)”.

Här en orgelbearbetning i romantisk stil, där cantus firmus (koralmelodin) spelas i tenorläge på första manualen registrerad med Principal 8' och Gedakt 8'. Den ackompanjeras av andra manualens Rörflöjt 8’ och Koppelflöjt 4’ med påkopplad tremulant, samt Subbas 16' i pedalen. Samtliga stämmor i manual II sitter i ett slutet skåp försett med vridbara jalusiluckor, vilkas öppningsgrad steglöst kan justeras med hjälp av svällarpedalen, vilken manövreras med höger fot. Normalt för orgelmusik i denna stil är att svällaren används mer eller mindre kontinuerligt genom hela stycket för att skapa ett levande dynamiskt uttryck, och i någon mån kunna efterlikna instrument med naturligt steglös dynamik som t. ex. stråkinstrument eller den mänskliga rösten. Eftersom höger fot då (nästan) hela tiden är upptagen med att sköta svällarpedalen, får följaktligen vänster fot ensam spela pedalstämmans toner.

Lämna dig helt åt Jesus.
Han som är god och sann
leda, befria, bära,
trösta och hjälpa kan.
Lämna dig helt åt Jesus,
stilla för honom bliv.
Hela ditt hjärtas kärlek
honom, din Herre, giv.
(Sv. Ps. 224 vers 2)

Fem ansikten mot en mörk bakgrund.

Postludium 22 augusti

”Vila i mig”. Bollebygds Ungdomskör framför veckans postludium, ackompanjerade av Torbjörn Widfeldt. På söndag 22 augusti är kyrkoårets tema ”Friheten i Kristus”.

Toppen av ett kyrktorn tittar fram över trädtopparna invid ett fält.

Postludium 15 augusti

”Adagio”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. På söndag 15 augusti är kyrkoårets tema ”Tro och liv”.

Händer som spelar på en orgelmanual.

Postludium 8 augusti

”O salighet, o gåtfullhet”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. På söndag 8 augusti är kyrkoårets tema ”Nådens gåvor”.

En bäck med grönska omkring.

Postludium 1 augusti

”Höga Gärdet”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Seglora kyrka. På söndag 1 augusti är kyrkoårets tema ”Goda förvaltare”.