Postludium 30 maj

Nyhet Publicerad

”Som ett klockspel”. Dagens Kör sjunger veckans postludium. På Heliga Trefaldighets dag 30 maj är kyrkoårets tema ”Gud – Fader, Son och Ande”.

Heliga Trefaldighets dag: ”Som ett klockspel”

En passande psalmtext för den Heliga Trefaldighets dag är Sv. Ps. 338 ”Som ett klockspel hör jag dig”, där Fadern, Sonen och den helige Ande liknas vid toner. Psalmförfattaren tänker nog på en treklang, vilken består av grundton, ters och kvint som tillsammans bildar en enhet i ett dur- (eller moll-) ackord. Texten talar också om hur allt levande har sitt ursprung i den treenige Guden.

Här en tonsättning i tretakt för trestämmig diskantkör, baryton och piano, där diskantkören i första versen sjunger just treklanger. Den egentliga melodin introduceras i andra versen, där den, liksom i tredje versen, presenteras ensam. I fjärde versen adderas första versens treklanger från diskantkören till huvudmelodin sjungen av barytonstämman. I för-, mellan- och efterspel spelar pianostämman parallella staplade sexter (bildandes treklanger), vilka är tänkta att efterlikna klangen hos ett klockspel.

Dagens kör:
Anne Harriss
Charlie Harriss
Eva Hell Widfeldt
Torbjörn Widfeldt