Postludium 28 mars

Nyhet Publicerad

”Han bär en mänska”. Torbjörn Widfeldt och Eva Hell Widfeldt framför veckans postludium. På palmsöndagen är kyrkoårets tema”Vägen till korset”.

28 mars, palmsöndagen: ”Han bär en mänska” – sång för trestämmig kör och piano

En vecka före påsk firas palmsöndagen till minne av hur Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Namnet kommer av palmkvistarna, som tillsammans med klädesplagg lades på marken framför Jesus i en hyllningsgest som för en konung. Jesus hade blivit allt mer populär genom sina predikningar och, inte minst, genom helande av sjuka. Många undrade om Jesus kanske var den utlovade Messias, som enligt skriften skulle komma och frälsa folket. När de såg åsnan som Jesus red på, uppfattades det som en bekräftelse på denna aning: i Sakarja 9:9 står det ”…Se, din konung kommer till dig…ridande på en åsna…”. Man skanderade ”Hosianna”, ett ord som enligt gammal judisk tradition användes som en kombinerad vädjan om hjälp och hyllning till både jordiska konungar och Gud själv. ”Vår fader Davids rike​” anspelar på kung David, vilken Messias enligt skriften skulle vara släkt med i rakt nedstigande led. 

Folkets hyllningar spädde ytterligare på irritationen hos fariséerna och de skriftlärda över Jesus. Kanske var palmkvisthyllningen med Hosiannaropen droppen som fick bägaren att rinna över: ett beslut fattades att snarast möjligt röja Jesus ur vägen. Eftersom de själva varken enligt judisk lag eller av de styrande romarna fick lov att utföra en avrättning, övertalade de den romerska ståthållaren Pontius Pilatus att ombesörja detta. Pilatus anade konspirationen och försökte få folket att välja Jesus att bli den fånge som enligt tradition skulle benådas till påsk. Fariséerna och de skriftlärda lyckades dock uppvigla folket att nu vända sig mot Jesus, och i stället välja mördaren Barabbas för benådning. Hosiannaropen blev på bara några dagar utbytta till ”Korsfäst!”

I denna sång med text av Anita Bohl (ursprungligen tänkt för barnkör) sätts fokus på den unga åsnan, som, nästan lite burdust, blir rekvirerad av Jesus genom lärjungarna för uppfyllandet av Sakarjas profetia. Själva Hosianna-ropet är dock taget direkt från Markus 11:9-11.

Han bär en mänska på sin rygg för allra första gången.
Den lilla åsnan trippar på. Då får han höra sången:
”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.
Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!”

Vad folket bär sig konstigt åt. Där viftar de med palmer.
Man lägger kläder på hans väg och sjunger glada psalmer:
”Hosianna…”

Och träden sjunger också med. Det låter som ett under.
Det är en märklig dag idag, när hela jorden sjunger:
”Hosianna…”

Anita Bohl har i många år verkat i Karlskoga församling som volontär. Hon har skrivit ett flertal texter för barn och barnkör, engelska översättningar, musikaler, psalmer m.m.

Här en tonsättning för trestämmig blandad kör, som använder mixolydisk tonart med bl. a. en uppåtgående liten septima som inledning i refrängdelen, i avsikt att måla energin och glädjen, men också den vädjande förväntan som ryms i Hosiannaropet.