Postludium 27 september

Nyhet Publicerad Ändrad

Fuga ur Preludium och fuga G-dur BWV 541 av J. S. Bach. Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Seglora kyrka. Söndagens tema är ”Döden och livet".

27 september: Fuga ur Preludium och fuga G-dur BWV 541 av J. S. Bach.

Ordet ”fuga” betyder ordagrant ”flykt”, där flera stämmor innehållandes samma melodi ”jagar” varandra: ett tema (”subjekt”) presenteras först av en ensam stämma, varefter stämma nummer två tar över subjektet samtidigt som den första stämman övergår i en kontrasterande motmelodi, ofta med annan rytm (”kontrapunkt”). Mönstret upprepas för varje ny stämma som gör entré tills det totala antalet uppnåtts (ofta fyra stämmor). Subjektet fortsätter därefter att hoppa mellan de olika stämmorna, oftast med varierad ordningsföljd.

Ur kompositionssynpunkt är utmaningen att skapa ett tema med motmelodier som både kan stå på egna ben och samtidigt bilda god harmonik (ackord) på varje enskild ton när de utförs tillsammans. En god jämförelse är konstruktion av korsord: bokstäverna i flera vågräta ord skall även bilda fungerande lodräta ord.

En som behärskade denna musikaliska ”korsordskonst” till fulländning var Johan Sebastian Bach. I denna fuga i G-dur presenteras subjektet totalt 14 gånger, vilka mot slutet kommer i ”trångföring”: insatserna kommer med så pass liten förskjutning att subjektet i en stämma bildar en kontrapunktisk motstämma till samma subjekt i en annan stämma (ungefär som i en kanon), vilket skapar en stegrande intensifiering mot en kulmen, där de ”jagande” stämmorna till slut landar tillsammans i ett uthållet slutackord.​