Postludium 27 december

Nyhet Publicerad

”Vom Himmel hoch, da komm ich her”. Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Söndagens tema är ”Guds barn”.

27 december: ”Vom Himmel hoch, da komm ich her” BWV 606 av J. S. Bach (1685-1750)

Mellan jul och nyår infaller (de flesta år) en söndag som i evangelieboken kallas ”Söndagen efter jul” med temat ”Guds barn”.

Julpsalmen ”Från himlens höjd jag bringar bud” skrevs av Martin Luther på 1530-talet, och finns i vår svenska psalmbok som nr 125. Samma melodi används i ytterligare tre psalmer.

Denna orgelbearbetning av J. S. Bach är hämtad ur samlingen ”Orgelbüchlein” (”Lilla orgelboken”). Bach broderar här ut en från början ganska enkel fyrstämmig koralsats med sextondelsfigurer i alt- och tenorstämman ovanpå en språngvis hoppande åttondelsrörelse i pedalstämman

Ett barn är fött på denna dag.
Så var Guds råd och välbehag.
Det föddes av en jungfru skär.
Guds egen son det barnet är.
(Sv. Ps. 125 vers 2)