Postludium 26 december

Nyhet Publicerad

Orgelpartita på psalm 163: ”På lidande byggd är Guds kyrka”. Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Temat för annandag jul är ”Martyrerna”.

26 december: ”På Lidande byggd är Guds kyrka” - Partita på Sv. Ps. 163

Annandag jul har ett tema som vid första anblicken skiljer sig markant från krubbans idyll: ”martyrerna”, där en av texterna handlar om Stefanos, som blev stenad till döds för sin tro på Jesus. En annan martyr, som kommit att bli speciellt känd i Sverige, var Lucia från Syrakusa på Sicilien, som rönte ett liknande öde år 304.

En av få psalmer i psalmboken med detta tema är nr. 163 ”På Lidande byggd är Guds kyrka”. Musiken är från Wittenberg 1542, texten av den svenska prästen och författaren Lars Thunberg (1928-2007).

Här en Partita (variationsverk) för orgel, där var och en av de sex verserna illustreras med olika registrering, speltekniker och tempo.