Postludium 26 april

Nyhet Publicerad Ändrad

”Den korta stund jag vandrar här”. Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Söndagens tema är ”Den gode herden”.

26 april: Den korta stund jag vandrar här

Den tyske kyrkomusikern Johann Crüger räknades som en av de främsta koralskaparna i början av 1600-talet. Hans alster lever kvar än idag, vi har inte mindre än 12 melodier av honom i vår nuvarande psalmbok. Den kanske mest kända är psalm 5 ”Nu tacka Gud allt folk”.

Den vackra melodin till psalm 157 är kanske något mindre vanlig, men passar, med Frans Mikael Franzéns innerliga text, särskilt bra på den gode herdens söndag, tredje i påsktiden. Här en orgelbearbetning i barockstil, där själva koralmelodin spelas på orgelns huvudstämma, den klangfulla principalen, vilken kontrasterar mot de svagare ackompanjerande flöjtstämmorna i andra manualen.

Den korta stund jag vandrar här, vad fruktar jag och klagar?
Han som den gode herden är, han mina steg ledsagar.
Han som gav livet för sin hjord än med sin Ande och sitt ord
är när oss alla dagar.

(Psalm 157 vers 1​)

Du kan också se postludiet direkt via Youtube.