Postludium 25 oktober

Nyhet Publicerad Ändrad

"Hjärtan, enigt sammanslutna". Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Söndagens tema är ”Att leva tillsammans”.

25 oktober: ”Hjärtan, enigt sammanslutna” – koralförspel till Sv. Ps. 58

På 20:e söndagen efter trefaldighet är temat ”Att leva tillsammans”, och en passande psalm till denna dag skulle kunna vara Sv. Ps. 58 ”Hjärtan, enigt sammanslutna”. Psalmtexten talar om att vi är grenar på Guds livsträd och en återglans av Gud själv, som liknas vid solen. 

Den glada och energiska psalmmelodin är komponerad av Gustaf Düben (1624-1690), och används till ytterligare fyra psalmer i psalmboken, bl.a. ”Jesus är min vän den bäste” (nr. 43). Düben föddes och levde, det tyskklingande namnet till trots, i Stockholm, där han verkade som hovkapellmästare, organist och tonsättare, och kan sägas vara en av de viktigaste musikpersonligheterna i Sverige vid denna tid.

Här ett koralförspel, där melodin inledningsvis spelas av först en, och därefter två stämmor med mjuk registrering ovanpå en liggande orgelpunkt i pedalen. Därefter börjar de två stämmornas dialog om, nu i ett högre läge med stark registrering och tätare insatser, strax påfyllandes med en tredje och fjärde stämma, och så småningom även pedalen, som nu får klinga ut med sin kraftigaste stämma, fagott 16’.​