Postludium 22 augusti

Nyhet Publicerad

”Vila i mig”. Bollebygds Ungdomskör framför veckans postludium, ackompanjerade av Torbjörn Widfeldt. På söndag 22 augusti är kyrkoårets tema ”Friheten i Kristus”.

22 augusti: ”Vila i mig”

Tolfte söndagen efter trefaldighet har temat ”Friheten i Kristus”. I texterna berättas om hur Jesus botade sjuka, trots att det var sabbat då det var förbjudet att arbeta. Detta förargade i hög grad fariséerna, vilka betonade lagens krav att vila på sabbaten. Jesus menade dock att medmänsklighet och omtanke om nödlidande här vägde tyngre än lagen.

Maria Särnbratt, kantor i Bollebygds pastorat och ledare för Bollebygds Ungdomskör, har skrivit en sång som handlar om att vi alltid är välkomna till Gud för vila och återhämtning, inspirerad av Jesusordet ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila” (Matt. 11:28).

Melodin har tre delar, vilka först presenteras var för sig efter varandra. Därefter läggs melodidelarna succesivt ihop till en avslutande trestämmighet.

Vila i mig, vila i mig, vila, vila här hos mig.
Du som är trött, som är slut – här kan du nu vila ut.
Vila, vila här hos mig.