Postludium 20 september

Nyhet Publicerad Ändrad

”Preludium och fuga i G-dur ”. Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Seglora kyrka. Söndagens tema är ”Ett är nödvändigt".

Här ser du veckans postludium direkt via Youtube.

20 september: J. S. Bach: Preludium ur Preludium och fuga G-dur BWV 541

Flera av Johan Sebastians barn följde i faderns fotspår och blev även de framstående musiker och tonsättare, med stort stöd av fadern som engagerad pedagog. När äldste sonen Wilhelm Friedeman (1710–1784) som 23-åring skulle söka en organisttjänst vid Sophiakyrkan i Dresden, skrev Johan Sebastian detta orgelstycke att framföra vid provspelningen, ett stycke som var tänkt att låta Wilhelm Friedeman imponera på åhörarna med snabba passager, inte minst i pedalstämman, och ett glatt, energiskt tonspråk. Vilken betydelse själva orgelstycket hade för resultatet av provspelningen är vanskligt att säga, men tjänsten erbjöds i alla fall Wilhelm Friedeman av en enhällig jury.

Just pedalens framträdande roll var något av ett signum för den nordtyska orgeltradition som Bach kom från. En viktig förutsättning för detta var instrument med en rikligt och kraftfullt disponerad pedalstämma, vilket alltså var fallet med de nordtyska orglarna.

Ett preludium av denna karaktär är avsett att registreras med ”plenum”, d.v.s. huvudverkets samtliga principalstämmor med den glansfulla mixturen som kronan på verket. För att kunna höras genom denna kraftfulla klang, registreras pedalen företrädesvis med Fagott 16’, en stämma som är både skarp och samtidigt fyllig. Till skillnad från principal- och flöjtstämmor klingar fagotten starkare ju lägre ner i registret man kommer, något som lämpar sig väl i denna musik.

Den lantligt belägna lilla byn Seglora hyser en oväntat stor och pampig, nästan katedralsliknande kyrka, bokstavligen belägen mitt ute på en åker. Den betydligt mindre föregående träkyrkan köptes 1918 av friluftsmuseet Skansen i Stockholm, och är sedan dess ett omtyckt inslag i miljön, populär bland annat som vigselkyrka. Nuvarande kyrka i Seglora inrymmer en 3-manualig orgel byggd av Hammarbergs orgelbyggeri 1960 med inte mindre än 28 stämmor med följande disposition: 

I Ryggpositiv
Gedakt 8’
Principal 4’
Rörflöjt 4’
Gemshorn 2’
Nasat 1 1/3’
Scharf 2 chor
Regal 8’
Tremulant        

II Huvudverk
Principal 8’
Gedakt 8’
Oktava 4’
Spetsflöjt 4’
Kvinta 2 2/3’
Oktava 2’
Mixtur 4 chor
Trumpet 8’ 

III Bröstverk
Rörflöjt 8’
Gedakt 4’
Principal 2’
Sivflöjt 1’
Ters 4/5’
Cymbel 2 chor 

Pedal
Subbas 16’ 
Borduna 8’ 
Oktava 4’
Kvintadena 2’
Alikvot 3 chor
Fagott 16’        
Trumpet 4’ 

Koppel: I/II, III/II, I/P, II/P
Svällare till III