Postludium 20 juni

Nyhet Publicerad

”Alltid älskad”. Bollebygds ungdomskör sjunger veckans postludium. På söndag 20 juni är kyrkoårets tema ”Förlorad och återfunnen”.

20 juni: ”Alltid älskad” – sång för trestämmig diskantkör och piano

Tredje söndagen efter trefaldighet är temat ”Förlorad och återfunnen”. I evangelietexten berättas det om att ”tullindrivare och syndare” sökte sig till Jesus för att höra honom, vilket förargade fariséerna och de skriftlärda: ”Den mannen umgås med syndare och äter med dem”. Jesus svarar med liknelsen om herden som lämnar nittionio får i öknen för att söka upp det hundrade som kommit vilse, och säger också att det blir ”större glädje i himmelen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig” (Luk. 15:1-7).

Maria Särnbratt, kantor i Bollebygds pastorat och ledare för Bollebygds Ungdomskör, har skrivit en sång som handlar om att Gud älskar oss som vi är. Melodin har tre delar, vilka först presenteras var för sig efter varandra. Därefter läggs melodidelarna succesivt ihop till en avslutande trestämmighet.

Alltid älskad och alltid sedd är jag hos dig Gud.
Alltid älskad och alltid sedd är jag hos dig Gud.
Hos dig kan jag vara den jag är. Du ser allting som jag bär.
Hos dig kan jag vara den jag är. Du ser allting som jag bär.
Guds frid ber jag om i en orolig tid.
Guds frid ber jag om, ber om frid i mitt liv.