Postludium 18 oktober

Nyhet Publicerad

”Kristus vandrar bland oss än”. Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Söndagens tema är ”Trons kraft”.

18 oktober: ”Kristus vandrar bland oss än” – Toccata för orgel över Sv. Ps. 40

På 19 söndagen efter trefaldighet är temat ”Trons kraft”. En av söndagens texter handlar om en lam man, vars vänner firar ner honom från en öppning i taket, det enda sättet de kunde komma på för att komma förbi den stora folkmassan fram till Jesus, som de trodde kunde bota deras vän. Jesus botar mycket riktigt den lame och säger till honom ”Stig upp, ta din bädd och gå hem” (Mark 2:1-12).

En passande psalm på detta tema är Sv. Ps. 40 ”Kristus vandrar bland oss än”, där vi sjunger om hur Jesus än idag hjälper syndare, sorgsna och sjuka, och skänker oss ”en tro full av segerkraft”.

Här en orgelbearbetning i form av en Toccata (ett klaverstycke med snabba passager och kraftfulla ackord), där koralmelodin till en början ”trevar sig fram” i dialog mellan manual och pedal, upprepandes endast första taktens motiv i svag nyans. Efter en dramatisk stegring får sedan koralmelodin blomma ut i sin helhet spelad av pedalstämman, vilken ackompanjeras av de snabba arpeggiofigurer i manualen som stycket inleddes med, nu med fullt verk.

Stycket har i hög grad inspirerats av de många virtuosa och storslagna orgelverken av organisten och tonsättaren Lois Vierne, som föddes i Frankrike 1870 och således i år 2020 är 150-årsjubilar.