Postludium 18 april

Nyhet Publicerad

”Den gode herden”. Bollebygds barnkör framför veckans postludium.

18 april, tredje söndagen i påsktiden: ”Den gode herden” – sång för barnkör

Tredje söndagen i påsktiden har rubriken ”Den gode herden”. Bilden av Herren som den gode herden, som leder oss människor likt får på rätta vågar, finns på flera ställen i bibeln, t. ex. i den 23:e Psaltarpsalmen:

Herren är min herde, mig skall inget fattas,
han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro,
han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig.
Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens hus, evinnerligen.

I nya testamentet säger Jesus: ”Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig, och jag känner Fadern” (Joh. 10:14)

Inspirerad av dessa texter har Anita Bohl gjort en sång på detta tema för barnkör, tonsatt av Jerker Leijon i samlingen ”Regnbågens folk”

Den gode herden leder sina får.
Han för dem fram till klara vattenställen.
På gröna ängar låter han dem gå
och leder hem till fållan framåt kvällen 

Han känner varje får och varje namn.
Så trygga i hans närhet kan de vara.
När vargen kommer lyfter han sin stav.
Den är ett säkert skydd i varje fara. 

Den gode herden, det är Jesus Krist.
Han känner oss och visar oss på vägen.
Och han har lovat vara med var dag
och hjälpa oss på vandringen i världen.
(Anita Bohl)​