Postludium 17 januari

Nyhet Publicerad

”Guds källa har vatten tillfyllest”. Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Söndagens tema är "Livets källa".

17 januari: ”Guds källa har vatten tillfyllest”- Koralbearbetning på Sv. Ps. 236

På andra söndagen efter trettondedagen är temat ”Livets källa”. En av texterna handlar om mötet mellan Jesus och en samarisk kvinna vid Sykars brunn, där Jesus berättar om det speciella vatten som blir till en källa inombords ”med ett flöde som ger evigt liv”.

En psalm som berör detta ämne är nr 236 ”Guds källa har vatten tillfyllest”. Texten talar om ”en gåva av strömmande liv” som ”räcker för dig och för mig”. Den är skriven av den i Strängnäs verksamma poeten Bo Setterlind (1923–1991), som gjort texten till ytterligare tio psalmer i psalmboken, t. ex. ”Det finns en väg till himmelen” (Sv. Ps. 303). Musiken är en bearbetning av en tysk folkvisa.

Här en orgelbearbetning i klassisk stil, där inledningen av koralmelodin först intoneras i de båda ackompanjerande överstämmorna på orgelns andra manual med stängda svällarluckor, registrerat med de mjuka Rörflöjt 8’ och Koppelflöjt 4’ med påkopplad tremulant. Som tredje stämma i ordningen träder så småningom den mjukt registrerade pedalstämman in, varpå Cantus firmus (huvudmelodin) gör entré på första manualen, registrerat med orgelns huvudstämma Principal 8' spelad i tenorläge med vänster hand, kompletterandes den nu fyrstämmiga satsen. Efter två fraser pausar Cantus firmus och lämnar plats för ett kortare mellanspel i andra manualens sopran- och altstämma, varpå första manualens Principal återinträder och spelar de två avslutande fraserna i melodin, inledningsvis imiterad i pedalen.​