Postludium 15 november

Nyhet Publicerad

”Vakna upp! En stämma bjuder”. Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Söndagens tema är ”Vaksamhet och väntan”.

15 november: ”Vakna upp! en stämma bjuder”- Koralbearbetning på Sv. Ps. 317 av J. S. Bach

Kommande söndag går under beteckningen ”Söndagen före domssöndagen” med temat ”Vaksamhet och väntan”. I en av texterna berättar Jesus en liknelse om tio flickor som kallats ut att möta en brudgum med facklor inför ankomsten till bröllopsfesten. Hälften av flickorna är förutseende nog att ta med extra olja till facklorna i den händelse brudgummen skulle dröja, vilket han också gör, med följd att de övrigas facklor då hinner slockna, med nekat tillträde till festen som konsekvens. Jesus syftar på sin egen återkomst, och oljan representerar tron och hoppet på hans återkomst, vilken vi uppmanas hålla brinnande (Matteus 25:1-13).

Den tyske prästen, teologen och tonsättaren Philipp Niccolai (1556-1608) skrev 1599 psalmen ”Wachet auf” inspirerad av denna text. Psalmtexten talar om ”Väktarens rop” som skallar i natten och proklamerar att brudgummen (Kristus) är i antågande. Den inledande treklangen i psalmmelodin liknar en trumpetfanfar, som både skulle kunna vara en ”väckarklocka” till eventuellt sömniga brudtärnor, men också signalen som ger alla döda liv igen (1 Kor. 15:52). Psalmen finns i vår svenska psalmbok i två varianter, en som i högre grad återger originaltexten från 1599 (Sv. Ps. 632), och en friare bearbetning från 1816 av J. O. Wallin (Sv. Ps. 317).

Johann Sebastian Bach (1685-1750) skrev en hel kantat byggd på denna koral, där den mittersta satsen ”Zion hört die Wächter singen” framförs av tenorstämman ackompanjerad av den unisona violinstämman och basstämman. Bach briljerar här med sin kontrapunktiska skicklighet, där endast dessa tre stämmor skapar både en harmonisk fullständighet, men även inrymmer en tydlig kontrast mellan tenorstämmans distinkta proklamation och violinstämmans till synes obekymrade, nästan frejdiga melodi (kanske refererandes till de mindre förutseende brudtärnorna?). Denna sats har kommit att bli en av Bachs mest kända och uppskattade tonsättningar, och Bach själv var uppenbarligen så pass nöjd med satsen att han återanvände den till en av sina ”Schüblerkoraler” för orgel (BWV 645), vilken här spelas en hel ton högre än originalsättningen.

Vakna upp! en stämma bjuder,
som mäktig och högtidlig ljuder
till alla gravars djup en gång.
Vakna upp, stå upp, ni döda,
som glömma tidens vedermöda
i dödens dvala, tung och lång.
Guds röst till eder sker,
ty natten är ej mer;
dagen kommer,
den sista dag,
den största dag.
Han kommer efter Guds behag. 

(Sv. Ps. 317 vers 1)

Fem ansikten mot en mörk bakgrund.

Postludium 22 augusti

”Vila i mig”. Bollebygds Ungdomskör framför veckans postludium, ackompanjerade av Torbjörn Widfeldt. På söndag 22 augusti är kyrkoårets tema ”Friheten i Kristus”.

Toppen av ett kyrktorn tittar fram över trädtopparna invid ett fält.

Postludium 15 augusti

”Adagio”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. På söndag 15 augusti är kyrkoårets tema ”Tro och liv”.

Händer som spelar på en orgelmanual.

Postludium 8 augusti

”O salighet, o gåtfullhet”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. På söndag 8 augusti är kyrkoårets tema ”Nådens gåvor”.

En bäck med grönska omkring.

Postludium 1 augusti

”Höga Gärdet”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Seglora kyrka. På söndag 1 augusti är kyrkoårets tema ”Goda förvaltare”.

Vi över en skog invid en sjö med små gröna öar.

Postludium 25 juli

”Visa från Utanmyra”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. På söndag 25 juli är kyrkoårets tema ”Andlig klarsyn”.

Målning av ett högt berg klätt i ljus.

Postludium 18 juli

”Sorlet har dött”. Eva Hell Widfeldt och Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium. På söndag 18 juli är kyrkoårets tema ”Jesus förhärligad”.

Orgelmanual med två fötter som spelar.

Postludium 11 juli

”Kanon i D-dur”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Seglora kyrka. På söndag 11 juli är kyrkoårets tema ”Efterföljelse”.

Man som spelar på en träorgel.

Postludium 4 juli

”Sinfonia di Chiesa”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Seglora kyrka. På söndag 4 juli är kyrkoårets tema ”Sänd mig”.