Postludium 14 mars

Nyhet Publicerad

”Tag och ät”. Våga sjunga-kören sjunger veckans postludium. På midfastosöndagen 14 mars är kyrkoårets tema ”Livets bröd”.

14 mars: ”Tag och ät” – sång för trestämmig blandad kör

Den fjärde söndagen i fastetiden kallas för ”Midfastosöndagen” och har temat ”Livets bröd”. Jesus talar i en av söndagens texter om sig själv som ”Livets bröd”, något som skapar het debatt hos åhörarna i Kafarnaums synagoga. Vid sin sista måltid håller han ett litet tal till lärjungarna, där han liknar brödet han bryter åt lärjungarna vid sin egen kropp:

”Tag och ät.
Detta är min kropp som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.”

Han liknar även vinet vid sitt blod ”som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse”.

Den måltid som för lärjungarna är en normal påskmåltid, får nu en ny innebörd: den första nattvarden. Dessa ord ur bibeln kallas ”Instiftelseorden”, och läses alltid före varje nattvardsfirande. Kyrkohandbokens text är en syntes av texten från Matteus, Markus, Lukas samt Första Korinthierbrevet 11:23-25, här tonsatt för trestämmig blandad kör och piano i romantisk stil.

Våga Sjunga-kören i Bollebygds församling startade 2003. Från att vid starten haft en enklare, övervägande unison repertoar, sjungs numera som regel trestämmiga polyfona sånger.