Postludium 14 juni

Nyhet Publicerad Ändrad

”Här en källa rinner”. Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Söndagens tema är ”Vårt dop".

14 juni: 1 söndagen efter Trefaldighet

På första söndagen efter Trefaldighet är temat ”Vårt dop”, där en passande psalm skulle kunna vara psalm 246 ”Här en källa rinner”, där Guds nåd liknas vid en rinnande källa. Melodin är engelsk från 1800-talet, utan angiven tonsättare. Den svenska texten skrevs av kyrkohistorikern Emanuel Linderholm (1872-1937). Detta är en orgelbearbetning i form av en fuga, där till en början en ensam stämma presenterar temat i svag nyans, varefter stämma efter stämma läggs till och fler register succesivt adderas till en allt bredare klang ända fram till det fylliga slutackordet. Som illustration får vi följa vattnets väg från små skogsbäckar filmade runt Olsfors och Bollebygd, vidare till Nolån vid Stenkulla, till forsen vid Forssa, till Storån och Rolfsån, för att slutligen mynna ut i Kungsbackafjorden vid Hanhals.

Här en källa rinner,
säll den henne finner!
Hon är djup och klar,
gömd, men uppenbar.

Andens törst hon släcker
och i hjärtat väcker
frid och stilla ro,
kärlek, hopp och tro. 

Ja, uti dess flöden
gives bot mot döden:
i dess friska flod
blir min vilja god. 

Du Guds kärleks källa,
du skall evigt välla,
evigt hälsosam
skall din flod gå fram