Postludium 14 februari

Nyhet Publicerad

”Se, vi går upp till Jerusalem”. Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. På fastlagssöndagen 14 februari är kyrkoårets tema ”Kärlekens väg".

14 februari: ”Se, vi går upp till Jerusalem” – koralförspel till Sv. Ps. 135

Tiden efter nyår har i evangelieboken hoppfulla teman som ”Guds härlighet i Kristus”, ”Livets källa” och ”Uppenbarelsens ljus”. Från och med fastlagssöndagen sker dock en markant förändring: texterna handlar nu istället om prövningar, kamp och lidande, vilket tydligt avspeglar sig i tonspråket för fastetidens psalmer med övervägande molltonarter.
 
Ett exempel är psalm 135 ”Se, vi går upp till Jerusalem”, vars text anspelar på fastlagssöndagens evangelietext. På väg från Jeriko upp till Jerusalem (en stigning på ca 1000 meter!) förklarar Jesus för lärjungarna något mycket oväntat och skrämmande: han kommer där att fängslas och avrättas, men på tredje dagen uppstå från de döda. Föga förvånande klarar inte lärjungarna att ta in detta oerhörda besked. Man kan ana den förvirrade och tryckta sinnesstämningen resten av vandringen.
 
Melodin tros ha danskt ursprung från 1600-talet. Texten är skriven av kyrkoherden och hovpredikanten Paul Nilsson (1866-1951), som kanske annars är mest känd för texten till ”Advent” tonsatt av Otto Olsson.
 
Här ett koralförspel där inledningsmotivet till en början presenteras i kanon i svag nyans på andra manualen med stängda svällarluckor. I avsikt att illustrera Jesu obehagliga profetia används (istället för traditionella dur- och mollackord) ihåliga kvintklanger, där den parallella stämföringen associerar till primitiva mörka krafter. Introduktionen på manual två mynnar så småningom ut i en ostinatofigur, varpå pedalen strax gör entré med ett upprepande uppåtgående stegvis motiv i parallella kvinter, följt av psalmmelodin i sin helhet spelad på första manualen med Principal 8' i tenorläge, vilken på samma manual imiteras en kvint upp. Förspelet slutar i ett musikaliskt frågetecken: en öppen kvintklang med tonerna f-c-f.
 
1. Se, vi går upp till Jerusalem 
i heliga fastetider
att skåda hur Jesus Krist, Guds Son, 
i syndares ställe lider.
 
2. Se, vi går upp till Jerusalem. 
Vem går att med Herren vaka
och, såsom vår himmelske Fader vill, 
den smärtfyllda kalken smaka?
 
3. Se, vi går upp till Jerusalem, 
till Frälsarens kors och pina,
till Lammet, som offras för världens skuld, 
för dina synder och mina.
 
4. Se, vi går upp till Jerusalem, 
till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt att där han är, 
där skall vi med honom vara.
(Sv. Ps. 135)​