Postludium 13 december

Nyhet Publicerad

”Gören portarna höga”. Veckans postludium framförs av Sören Graversen, Bollebygds kyrkokör och Torbjörn Widfeldt. Söndagens tema är ”Bana väg för Herren”.

13 december: ”Gören portarna höga”

På tredje söndagen i advent är temat "Bana väg för Herren". Vi uppmanas vara redo att ta emot Kristus, som kom till oss människor och föddes i Betlehem för 2000 år sedan. Ungefär 1000 år innan dess skaldade kung David om att göra "portarna höga och dörrarna vida" för att ge plats åt "ärans konung" som han definierar som "Herren Sebaot" (Psaltaren 24).

En känd tonsättning av denna text är gjord av tonsättaren och politikern (ecklesiastikminister) Gunnar Wennerberg (1817-1901), som i övrigt kanske mest är känd för duettsamlingen "Gluntarne"

Solist i denna inspelning är Sören Graversen från Hultafors tillsammans med Bollebygds Kyrkokör, vilken han haft ett stort antal samarbeten med, bl. a. i Faurés Requiem, Förklädd Gud och nyligen ur Brahms "Ein Deutsches Requiem"

Gören portarna höga, och dörrarna vida,
Att ärones konung må draga därin. 

Vilken är densamme ärones konung?
Det är Herren stark och mäktig, Det är Herren stark i strid. 

Vilken är densamme ärones konung?
Det är Herren, Herren Sebaot, Han är ärones konung.

(ur Psaltaren 24)

Fem ansikten mot en mörk bakgrund.

Postludium 22 augusti

”Vila i mig”. Bollebygds Ungdomskör framför veckans postludium, ackompanjerade av Torbjörn Widfeldt. På söndag 22 augusti är kyrkoårets tema ”Friheten i Kristus”.

Toppen av ett kyrktorn tittar fram över trädtopparna invid ett fält.

Postludium 15 augusti

”Adagio”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. På söndag 15 augusti är kyrkoårets tema ”Tro och liv”.

Händer som spelar på en orgelmanual.

Postludium 8 augusti

”O salighet, o gåtfullhet”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. På söndag 8 augusti är kyrkoårets tema ”Nådens gåvor”.

En bäck med grönska omkring.

Postludium 1 augusti

”Höga Gärdet”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Seglora kyrka. På söndag 1 augusti är kyrkoårets tema ”Goda förvaltare”.

Vi över en skog invid en sjö med små gröna öar.

Postludium 25 juli

”Visa från Utanmyra”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. På söndag 25 juli är kyrkoårets tema ”Andlig klarsyn”.

Målning av ett högt berg klätt i ljus.

Postludium 18 juli

”Sorlet har dött”. Eva Hell Widfeldt och Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium. På söndag 18 juli är kyrkoårets tema ”Jesus förhärligad”.