Postludium 12 juli

Nyhet Publicerad Ändrad

”Med pelarstoder tolv”. Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Söndagens tema är ”Sänd mig”.

12 juli: Apostladagen: ”Med pelarstoder tolv”

De tolv pelarstoderna är en omskrivning av Apostlarna, som tillägnats en egen söndag i kyrkoåret, vilken infaller den femte söndagen efter trefaldighet. Psalmtexten talar om pelarstoderna som grunden vilken hela kyrkan vilar på, men också om nya stenar som kontinuerligt tillförs ”kyrkans mur”. Den skrevs 1914 av prästen och författaren Edvard Evers (1853-1919), som förmodligen är mest känd för texten till ”Jul, jul, strålande Jul”.

Melodin skrevs redan 1647 av den högt ansedde tyske kyrkomusikern Johann Crüger (1598-1662), som även komponerat melodin till bl. a. Sv. Ps. 20 ”Helige Fader”. Här en orgelbearbetning i barockstil, där starka och svaga partier avlöser varandra i tydliga, direkta övergångar, s.k. terassdynamik. Denna dynamiska effekt uppnås genom växelvis spel på orgelns två (eller flera) manualer.

Med pelarstoder tolv står Herrens helga kyrka,
och Jesus Kristus är dess grundval och dess styrka.
Där fogas sten vid sten, där bygges år från år,
till dess vid tidens slut Guds hus fullkomnat står. 

(Sv. Ps. 369 vers 1)

Här kan du se veckans postludium direkt via Youtube.