Postludium 11 juli

Nyhet Publicerad Ändrad

”Kanon i D-dur”. Torbjörn Widfeldt framför veckans postludium på orgeln i Seglora kyrka. På söndag 11 juli är kyrkoårets tema ”Efterföljelse”.

11 juli: Kanon D-dur av J. Pachelbel

Sjätte söndagen efter trefaldighet har temat ”Efterföljelse”, där texterna handlar om att följa i Herrens spår.

En typ av musikalisk efterföljelse är formen kanon, där en förebildande melodi ”klonas” av en eller flera stämmor, vilka utförs med en förutbestämd tidsförskjutning (t.ex. en takt) jämfört den första stämman.

Den tyska musikern Johann Pachelbel (1653-1706) räknades som en av sin tids främsta organister. Han var även en högt ansedd tonsättare (beundrad av bl.a. J. S. Bach), och skrev en stor mängd verk för orgel, cembalo, kör m.m.

Hans mest kända verk torde vara Kanon i D-dur för tre violinstämmor och generalbas. Stycket är uppbyggt på en två takter lång basgång (ackordföljd) innehållandes 8 toner (ackord), vilka kontinuerligt upprepas 28 gånger till styckets slut. Med början i tredje takten spelar så den första violinstämman en melodi som till en början enbart består av långsamma fjärdedelar (samma notvärde som basstämman), men så småningom allt mer intensifieras upp till livliga 32-delsnoter. Andra och tredje violinstämman härmar exakt första stämmans melodi, men två respektive 4 takters förskjutning, därav beteckningen kanon.

Stycket har kommit att bli mycket omtyckt även inom populärkulturen. Ackordföljden har används till ett flertal poplåtar, t. ex. ”Go west” (Village People/Pet Shop Boys).

Här en något förkortad version för orgel, där de tre violinstämmorna i viss grad modifierats för att fungera för orgel. Början av stycket spelas med svag registrering, vilken efter hand byggs på med allt starkare stämmor för att framhäva den succesiva intensifieringen i melodistämmorna.

Den lantligt belägna lilla byn Seglora hyser en oväntat stor och pampig, nästan katedralsliknande kyrka, bokstavligen belägen mitt ute på en åker. Den inrymmer bland annat en 3-manualig orgel byggd av Hammarbergs orgelbyggeri 1960 med inte mindre än 28 stämmor. Den betydligt mindre föregående träkyrkan köptes 1918 av friluftsmuseet Skansen i Stockholm, där den kommit att bli en av de största attraktionerna.