Postludium 10 januari

Nyhet Publicerad

”Dig vare lov, o Jesus Krist”. Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Bollebygds kyrka. Temat på första söndagen efter trettondedagen är ”Jesu dop”.

10 januari: ”Dig vare lov, o Jesus Krist” – koralbearbetning på Sv. Ps. 431

Första söndagen efter trettondedagen har temat ”Jesu dop”, och vi får i texterna bl. a. höra om hur Jesus blev döpt av Johannes döparen, ackompanjerad av Guds ande (en duva) och Guds röst ”Detta är min älskade son, han är min utvalde”. Jesu dop kan alltså ses som Guds officiella bekräftelse på det uppdrag Jesus hade redan från sin födsel: att frälsa världen.

I den medeltida julpsalmen ”Dig, vare lov, o Jesus Krist” talas det om ”Faderns ende Son” i krubban på ”hö och strå”, och om ett ”evigt ljus” som ”bland oss grytt” för att världen ”skall bli född på nytt”. Den tyska originaltexten härstammar från 1300-talet, och utökades 1524 av Martin Luther, som troligtvis även komponerat melodin. Översättningen i vår nuvarande svenska psalmbok är av Anders Frostenson 1977.

Här en orgelbearbetning i barockstil byggd på den tyska originalmelodin (som skiljer sig något från melodin i vår nuvarande svenska psalmbok), alltså samma version som J.S. Bach bearbetat i ”Gelobet seist du, Jesu Christ”. Till skillnad från i nämnda Bach-version spelas här ”cantus firmus” (koralmelodin) i pedalstämman, registrerat med den kraftfulla Fagott 16', och fullt verk i manualstämman med den glansfulla Mixtur 3 chor som klangkrona. Denna ganska korta bearbetning är uppbygd så att ett litet ”smakprov” av var och en av koralens fyra fraser först ges i manualens tre stämmor, innan frasen i sin helhet presenteras i pedalstämman med långsamma notvärden. Stilen är bl. a. inspirerad av Heinrich Scheidemann (ca 1595–1663), en i Hamburg verksam organist och tonsättare, vilken räknas som en viktig föregångare till Dieterich Buxtehude and J.S. Bach.​