Postludium 16 augusti

Nyhet Publicerad Ändrad

"Allegro Moderato". Organist Torbjörn Widfeldt spelar veckans postludium på orgeln i Seglora kyrka. Söndagens tema är "Nådens gåvor".

16 agusti: I. Allegro moderato ur triosonat nr 1 Ess-dur BWV 525 av J. S. Bach

Förutom tonsättare och omvittnat skicklig organist var Johan Sebastian Bach även en engagerad pedagog, främst till sina egna barn. Många av hans klaver- och orgelstycken är skapade som regelrätta övningsstycken, men anses hålla en så pass hög musikalisk kvalité att de har en självklar plats i konsertrepertoaren. De sex sonaterna för 2 manualer och pedal stämmer väl in på båda kriterierna. Här den första satsen ur den första sonaten i Ess-dur, där höger hand spelas på Gedakt 8’ och Principal 4’ i ryggpositivet, och vänster hand på huvudverkets Oktava 4’ (vilken spelas en oktav ner) ackompanjerad av Subbas 16’ och Borduna 8 ’ i pedalen. De enskilda stämmornas skilda klanger gör det lättare för lyssnaren att urskilja varje enskild stämma, samtidigt som de smälter ihop tillräckligt mycket för att skapa en god samklang i harmoniskt avseende.

Den lantligt belägna lilla byn Seglora hyser en oväntat stor och pampig, nästan katedralsliknande kyrka, bokstavligen belägen mitt ute på en åker. Den inrymmer bland annat en 3-manualig orgel byggd av Hammarbergs orgelbyggeri 1960 med inte mindre än 28 stämmor. Den betydligt mindre föregående träkyrkan köptes 1918 av friluftsmuseet Skansen i Stockholm.